Ứng dụng winrar đã không còn quá xa lạ đối với các bạn rồi phải không nào? Đây là một phần mềm giải nén vô cùng chuyên nghiệp có khả năng tạo mật khẩu bảo vệ an toàn cho các tệp được giải nén. Tuy nhiên trong một số trường hợp bạn có thể sử dụng cách phá pass winrar để mở file một cách đơn giản và hiệu quả. Trong bài viết này, cungcapphanmem.com sẽ hướng dẫn các bạn cách phá pass winrar là như thế nào nhé.

Vì sao nên sử dụng phá pass file Winrar

Với việc thực hiện phá pass tùy vào mục đích khác nhau bạn có thể sử dụng để mở các tài liệu khi file nén có cài đặt mật khẩu. Việc phá pass file winrar sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề đó.

Trước khi đi đến với cách phá pass winrar thì bạn nên biết các phương thức cơ bản cách phá pass cơ bản như sau:

Xác định file cần phá pass

Sử dụng công cụ phá pass winrar online, các phần mềm phá pass winrar hoặc mã lệnh

Phá pass file rar hoặc zip thành công, sau đó chúng ta có thể giải nén và sử dụng tập tin bình thường mà không cần phải nhập lại mật khẩu mở khóa.

Những cách phá pass winrar hiệu quả

Phá mật khẩu Winrar online Password-online

Để có thể sử dụng cách phá pass winrar online các bạn có thể thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Các bạn hãy truy cập vào địa chỉ website tại đây để bắt đầu quá trình phá pass winrar.

cách phá pass winrar

Bước 2: Trong giao diện của trang web =>> Hãy nhấn vào mục upload your encrypted file

phá pass winrar

Bước 3: Tiếp sau đó các bạn hãy trỏ tới file winrar cần phá pass =>> nhấn Open.

phá pass win

Bước 4: Ngay sau đó, quá trình bẻ phá winrar sẽ được công cụ diễn ra một cách tự động.

winrar

Bước 5: Tại đây các bạn hãy chờ một chút, sau đó công cụ sẽ yêu cầu địa chỉ email của bạn để gửi link tải file mà nó đã phá pass. Các bạn hãy nhập email và xác nhận lại => Cuối cùng nhấn Send.

cách phá pass winrar

Bước 6: Hãy vào email của bạn, sau đó nhấp chuột vào đường link được gửi đến.

pass winrar

Bước 7: Tiến trình phá pass winrar đang được diễn ra, hãy chờ đợi và tải kết quả về máy tính.

phá pass winrar

Sau khi tải về máy tính là bạn đã có thể phá pass winrar được rồi đấy.

Bẻ khóa WinRAR bằng Command Prompt

Để có thể thực hiện cách phá pass winrar này thì bạn hãy thực hiện theo các hướng dẫn sau đây nhé.

Tải file phá pass winrar tại đây

Bước 1: Các bạn hãy vào phần mềm bẻ khóa vừa tải, ấn chuột phải sau đó chọn “Run As Administrator”

Command Prompt

Bước 2: Hãy nhập tên file cần dò mật khẩu.

Hãy nhập tên file cần dò mật khẩu.

Bước 3: Giữ nút “Shift”, chọn “Copy as Path”.

Giữ nút “Shift”, chọn “Copy as Path”

Bước 4: Nhấn chuột phải để dán link vừa copy vào, xóa tên file và dấu “.

phá pass winrar

Bước 5: Phần mềm sẽ tự dò mật khẩu, nhanh hay chậm tùy thuộc vào độ khó của mật khẩu.

cách phá pass winrar

Cách phá pass winrar thông qua Notepad/CMD

Bạn có thể dùng cách phá pass winrar thông qua Notepad/CMD như sau:

Lưu ý: cách phá pass winrar này chỉ hoạt động nếu mật khẩu file winrar là số.

Bước 1: Các bạn hãy mở file notepad lên

Bước 2: Copy và dán đoạn mã dưới đây vào file notepad:

REM ============================================================

REM errorcode401.blogspot.in

@echo off

title Rar Password Cracker

mode con: cols=47 lines=20

copy “C:\Program Files\WinRAR\Unrar.exe”

SET PSWD=0

SET DEST=%TEMP%\%RANDOM%

MD %DEST%

:RAR

cls

echo ———————————————-

echo GET DETAIL

echo ———————————————-

echo.

SET/P “NAME=Enter File Name : “

IF “%NAME%”==”” goto NERROR

goto GPATH

:NERROR

echo ———————————————-

echo ERROR

echo ———————————————-

echo Sorry you can’t leave it blank.

pause

goto RAR

:GPATH

SET/P “PATH=Enter Full Path : “

IF “%PATH%”==”” goto PERROR

goto NEXT

:PERROR

echo ———————————————-

echo ERROR

echo ———————————————-

echo Sorry you can’t leave it blank.

pause

goto RAR

:NEXT

IF EXIST “%PATH%\%NAME%” GOTO START

goto PATH

:PATH

cls

echo ———————————————-

echo ERROR

echo ———————————————-

echo Opppss File does not Exist..

pause

goto RAR

:START

SET /A PSWD=%PSWD%+1

echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1

echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0

echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0

echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0

echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0

echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1

echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0

echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0

echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1

echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1

echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0

echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1

echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1

echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0

echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1

echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1

UNRAR E -INUL -P%PSWD% “%PATH%\%NAME%” “%DEST%”

IF /I %ERRORLEVEL% EQU 0 GOTO FINISH

GOTO START

:FINISH

RD %DEST% /Q /S

Del “Unrar.exe”

cls

echo ———————————————-

echo CRACKED

echo ———————————————-

echo.

echo PASSWORD FOUND!

echo FILE = %NAME%

echo CRACKED PASSWORD = %PSWD%

pause>NUL

exit

REM ============================================================

Bước 3: Các bạn hãy Click chọn file => Save và lưu file dưới định dạng Rarpd.bat. Đảm bảo định dạng đuôi file là .bat.

cách phá pass winrar

Bước 4: Tại bước này, các bạn hãy mở file.bat đã được lưu ở bước trên. Lúc này trên màn hình sẽ hiển thị cửa sổ hỏi tên và vị trí của file Winrar mà bạn muốn phá pass, mật khẩu. Nhập tên file và duyệt qua vị trí lưu file winrar rồi nhấn enter.

phá pass winrar

Bước 5: Quá trình phá pass winrar sẽ cần mất một khoảng thời gian, sau khi hoàn thành, bạn sẽ được cấp mật khẩu mở khóa file winrar mới.

Xem Thêm: chuyển văn bản thành giọng nói online miễn phí

hướng dẫn thay đổi con trỏ chuột trên windows 11

Kết luận

Trên đây là những cách phá pass winrar hiệu quả nhất mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn. Bạn có thể chọn 1 trong các cách thích hợp với mình và thực hiện theo nha. Hy vọng qua bài viết này có thể cung cấp thông tin thật hữu ích đến với các bạn. Đừng quên theo dõi Cung Cấp Phần Mềm để thường xuyên cập nhật các kiến thức và thông tin thật hữu ích bạn nhé.